SEURAJÄSENYYS

Liityttyään jäseneksi seuraan, pelaaja yleensä saa seuran edustusoikeuden. Kun pelaaja vaihtaa seuraa, hän samalla liittyy uuden seuran jäseneksi ja hänen on saatava vanhasta seurasta edustusoikeustodistus eli siirtopaperi. Alaikäisen pelaajan osalta, vanhempien tulee pyytää edustusoikeustodistus vanhasta seurasta ja se on hänelle annettava, mikäli velvoitteet (mm. maksut) vanhaa seuraa kohtaan on hoidettu.

Lapinlahden Pallo-95 ry:n yhtenä tehtävänä on rakentaa, jalkapalloharrastuksen mahdollistamisen turvaava ja kehittämisestä kiinnostunut jäsenistö, joka toimii tukena niin junioreille kuin edustusjoukkueille.

Jalkapallo on merkittävä liikuttaja ja jalkapalloharrastuksen arvo terveys-, sosiaali ja taloushyötynä, yhteiskunnalle on valtakunnallisella tasolla n.1,2 miljardia euroa vuodessa (lähde: UEFA SROI-tutkimus).

LaPa-95 pääsi vuonna 2021 seurana mukaan tutkimukseen ja seuran arvoksi määräytyi lähes 1,13 miljoonaa euroa hyöty yhteiskunnalle. Mallinnuksessa on käytetty seuratietoja vuodelta 2019.

Haluamme aktiivisena toimijana mahdollistaa jalkapallon merkityksen kasvua kunnassamme ja saada yhä uusia lapsia, nuoria ja aikuisia niin pelikentille kuin katsomoonkin jalkapalloharrastuksen pariin ja näin edistää liikkumista ja sen mukana tuomaa hyötyä.

Tärkeimpänä tehtävänämme on olla mahdollistamassa liikuntaharrastus kaikille halukkaille ja lajista kiinnostuneille yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta ja sen myötä kaikkien junioreiden pysyminen hienon harrastuksensa parissa oppimalla liikunnallinen elämäntapa, mikä kantaisi koko aikuisiänkin.

Yhtenä muotona on perustettu vähävaraisille suunnattu erillinen tili, mistä varoja käytetään hakemuksella taloudellisin tai sosiaalisin perustein.

Henkilöjäsenyydellä (15€/kausi) saa kaudella 2022 seuraavat edut:

-Yhteistyökumppanimme Kesport Iisalmi tarjoaa jäsenkortilla etuja tuotevalikoimastaan, Edut saat Iisalmen Kesportista näyttämällä jäsenkorttiasi maksun yhteydessä.

-Äänioikeuden seurakokouksiin

Eduilla saa siis totisesti jäsenmaksuille vastinetta! Ja mikä tärkeintä, LaPa-95 ry:n jäsenenä voit olla konkreettisesti osa seuraamme! Vuosijäsenenä mukana päätöksenteossa ja kannatusjäsenenä mahdollistamassa toimintaa.

Jäsenet seurassa ovat:

1.Pelaajajäsen

 • Maksavat hallituksen vuosittain määräämän kausi-/jäsenmaksun
 • Alaikäisen pelaajan vanhempi (liittyy vuosijäseneksi pelaajamaksun kautta)
 • Pelaajajäsenillä ei ole äänioikeutta

2.Nuorisojäsen

 • Nuorisojäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö
 • Alle kahdeksantoista (18)-vuotiaalla nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta
 • Maksavat hallituksen vuosittain määräämän kausi-/jäsenmaksun

3.Varsinainen jäsen (vuosijäsen)

 • Suorittavat seurakokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun
 • Vuosijäsenellä äänioikeus ja yksi (1) ääni, kun jäsenmaksu on maksettuna seurakokousta edeltävältä kalenterivuodelta

4.Kannatusjäsen

 • Joko yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä
 • Suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun
 • Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, ei kuitenkaan äänioikeutta

5.Vapaajäsen, Kunniajäsen, Kunniapuheenjohtaja

 • Ei jäsenmaksuvelvoiteta
 • Seurasääntöjen mukainen kutsuminen jäseneksi
 • Jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus,ei kuitenkaan äänioikeutta, muutoin kuin säännöissä esitellä tavoin

Seuran jäsenistä pidetään hallituksen hyväksymää luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan kotipaikka ja osoite.

Jäsen voi halutessaan erota seurasta, siitä on tehtävä ilmoitus kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eron katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.