SEURAN TALOUSOHJE

 • Seuran hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslakia, kirjanpitolakia ja –asetuksia sekä seuran sääntöjä.
 • Seuran tilikausi on 1.1. - 31.12. Tilien on oltava tilitoimistolla 10.1. mennessä ja tilinpäätös valmiina toiminnantarkastajille annettavaksi viimeistään 2 viikkoa ennen seuran vuosikokousta..
 • Johtokunta käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ennen toiminnantarkastajille luovuttamista.
 • Kirjanpitokirjoja säilytetään 10 vuotta ja tositemateriaaleja 6 vuotta.
 • Toiminnantarkastajien on luovutettava toiminnantarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.
 • Syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja vuosikokous maaliskuussa.
 • Johtokunnan pöytäkirjaan on merkittävä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä tilinpäätöstä koskevien seikkojen lisäksi muut merkittävät talouteen liittyvät tapahtumat. Tällaisia ovat mm. merkittävät avustukset, lahjoitukset, olennaiset poikkeamat talousarviosta sekä niiden syistä.
 • Joukkueet huolehtivat omalta osaltaan tiliensä kirjanpidosta ja seuraamisesta. Joukkueet toimittavat kirjanpitoaineistonsa ja tositteet seuraan viimeistään tilikauden päätyttyä.
 • Joukkueiden varainhoidosta, laskutuksesta ja kirjanpidosta vastaa joukkueenjohtaja, taloudenhoitaja tai joku muu siihen yhteisesti valittu seuran hyväksymä henkilö.
 • Joukkueiden taloudenhoitajalla tai muulla seuran hyväksymällä henkilöllä on tilinkäyttöoikeus oman joukkueensa tilille.
 • Joukkueiden ja seuran kirjanpito tulee pitää ajan tasalla ja sitä on hoidettava huolellisesti.
 • Joukkueiden ja seuran maksuliikenne on hoidettava pankkitilejä käyttäen. Palkkojen ja palkkioiden maksamisen perusteena on oltava kirjalliset sopimukset. Tilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää seuran johtokunta.
 • Käteiskassojen käyttöä pyritään välttämään, kaikkiin käteisellä tehtäviin toimiin, myös kioskitoiminnasta, on oltava tositteet käytöstä ja huolehtia, että ne merkitään kirjanpitoon.
 • Seuran sihteerin tehtävä on huolehtia siitä, että talousarvion toteutumista seurataan toiminnan laatua ja laajuutta vastaavalla tavalla ja että kaikki seuralle kuuluvat tulot tulevat perityksi ja merkityksi seuran kirjanpitoon.
 • Merkittävät hankinnat tulee johtokunnan käsitellä ja nimenkirjoitusoikeudellisen hyväksyä ennen maksua.
 • Laskutuksessa käytetään pääsääntöisesti Jopox-ohjelmaa ja laskut kiertävät Paytrailin kautta. Paytrail-tilitykset täsmäytetään kuukausittain. Järjestelmän ulkopuoliset laskukirjaukset liitetään Jopoxin maksujen hallintaan. Myös kulut voidaan kirjata Jopoxin maksujen hallintaan, jolloin voidaan hyödyntää sieltä saatavat raportit kirjanpidossa.
 • Seuran lopullisen kirjanpidon hoitaa aina ammattitaitoinen tilitoimisto/kirjanpitäjä.